Welkom


Kanjertraining 8-12 jaar is gestart op woensdag 25 oktober en draait nu volop. De Kanjertrainingen die starten na de voorjaarsvakantie zijn gepland. Kijk bij de betreffende leeftijdsgroep voor de exacte data.

Kanjertrainingen 2017-2018

Na de herfstvakantie 2017 is de Kanjertraining 8-12 jaar gestart.

Na de voorjaarsvakantie 2018 start de Kanjertraining 5-7 jaar & 8-12 jaar & 12-16 jaar.

Rondom de zomervakantie is er weer Grasshopper-training, voor kinderen die naar de middelbare school gaan.

                                                                                            

Welkom bij Kanjertraining Utrecht

De website voor Kanjertrainingen voor ouder en kind in de regio Utrecht.

De Praktijk voor Kanjertraining Utrecht verzorgt alle ouder-kind trainingen in de regio Utrecht.
De Kanjertraining is bedoeld voor kinderen die thuis of op school "niet lekker in hun vel zitten" en een extra steuntje in de rug en meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Ze kunnen verlegen zijn, sloven zich uit, zijn bazig, pesten, voelen zich gepest of voelen zich als omstander ongemakkelijk.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: Interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, gespreksvaardigheid, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen en verantwoordelijkheid nemen. Kernwoorden zijn: vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect.

Ouders zijn bij elke training aanwezig en volgen een eigen programma binnen de Kanjertraining. Het is van belang, dat zij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt begrijpen en ondersteunen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op de omgeving, het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt. Ouders worden begeleid in hun manier van reageren en er worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende spelvormen en gesprekstechnieken.

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat uw kind (weer) positief over zichzelf en de ander leert denken. Vertrouwen in jezelf ontwikkelen, ervaren dat de ander jou vertrouwt en je de ander kunt vertrouwen. Uw kind krijgt meer inzicht in sociale interactie thuis, op school, in de buurt of op een vereniging. Het leert om keuzes te maken in gedrag. Als gevolg hiervan ervaart het kind minder sociale stress. Ook op de lange termijn is dit effect merkbaar.

Tijdens de ouder-kind training leren kinderen om op een goede manier met de ander en zichzelf om te gaan. Daarbij worden sociale vaardigheden geleerd en geoefend. Het gaat er om te kunnen doen wat bij je past, wat goed voelt voor jezelf en voor de ander. Daarmee groeit het vertrouwen in jezelf en in de ander. U als ouder leert daarbij mee. Het succes van de ouder-kind training zit vooral in het samen leren en oefenen. U doet het samen met uw kind. De meeste kinderen en ouders vinden het ook gewoon leuk om te doen! Er is Kanjertraining voor de leeftijdsgroepen

5 t/m 7 jaar, 8 t/m 12 jaar , kinderen die van basis- naar middelbaar onderwijs gaan (Grasshopper) en een pubergroep van 12-16 jaar.